Ustanovitev Slovenskega internetnega foruma

24. septembra 2013 je bil v Ljubljani ustanovljen nov forum za politično razpravo o zadevah s področja interneta imenovan Slovenski internetni forum (SIF), ki bo temeljil na odprtem in vključujočem dialogu vseh zaiteresiranih skupin.

Naloge Slovenskega internetnega foruma so:

  • razpravljati o vprašanjih javne politike, povezanih s ključnimi elementi delovanja interneta z namenom spodbujanja dostopnosti, razpoložljivosti, varnosti, zasebnosti, stabilnosti in razvoja interneta;
  • omogočiti razpravo med deležniki, ki se ukvarjajo z različnimi medsektorskimi javnimi politikami, ki zadevajo internet in razpravljati o vprašanjih, ki ne spadajo v področje dela nobenega obstoječega organa;
  • olajšati izmenjavo informacij in dobrih praks in v zvezi s tem v celoti izkoristiti strokovno znanje akademskih, znanstvenih in tehničnih skupnosti;
  • okrepiti in povečati sodelovanje deležnikov pri obstoječih in prihodnjih mehanizmih upravljanja interneta;
  • opredeliti nastajajoča vprašanja, z njimi seznaniti ustrezne organe in širšo javnost in, če je primerno, pripraviti priporočila;
  • razpravljati o vprašanjih v zvezi s kritično internetno infrastrukturo;
  • zagotavljati pomoč pri iskanju rešitev za vprašanja, ki izhajajo iz uporabe in zlorabe interneta, ki posebej zadevajo vsakdanje uporabnike.

Tehnično in administrativno podporo za delovanje SIF bo zagotavljalo ministrstvo pristojno za področje informacijske družbe.

K sodelovanju v Slovenskem internetnem forumu lahko kadarkoli pristopijo tudi drugi zainteresirani deležniki zato vljudno vabimo vse, ki jih sodelovanje pri SIF zanima, da nam svoje pobude posredujejo na info@sif.si.

Ustanovna listina

 

Ta vnos je bil objavljen v Dogodki z značkami , . Zaznamek za trajno povezavo.